Hou vol, wees sterk

Geschreven door Wim Beunderman, geplaatst op dinsdag 11 december 2018

Black Panther by Ian Lindsay


Ontsteek je innerlijke kracht

Vanaf het prille begin volgde ik de Weg van de Liefde met hen, Yeshua en Magdalena. Samen met haar, stond ik hem bij terwijl hij aan het kruis hing. En daarna voer ik met haar naar de kust van de Languedoc om zijn leer van het Boek der Liefde te verspreiden. Ik ben hier om hen te begeleiden die genezing behoeven, zodat zij hun innerlijke kracht mogen herontdekken en ontwaken.


Uit: Het Verhaal van de Zwarte Madonna


Tranen van vreugde stroomden over Sara haar gezicht toen haar pasgeboren zoontje, gewikkeld in een warme deken, in haar armen werd gelegd. Zij ademde diep in en nam zijn geur tot haar. De geur van nieuw leven en puurheid. Enkele momenten lang vergat zij haar leven van armoede en eenzaamheid. Het enige wat er nu toe deed, was haar zoon. Een sterke, gezonde jongen met wie geen enkel geschenk kon worden vergeleken. Dankbaar sloot zij haar ogen en gunde haar uitgeputte lijf rust.


Youssou N’Dour 7 Seconds ft. Neneh Cherry


De volgende ochtend werd Sara teruggeworpen in de realiteit. De vrijwillige opvang waar zij het leven had geschonken aan Joshua was gesloten door de politie en nu, zo zwak als zij zich voelde, werd zij gedwongen op straat te leven. Sinds Sara hier was gekomen vanuit haar dorp op het platteland had zij niets anders dan ontbering meegemaakt. Haar toekomst zag er somber uit. Toch, terwijl zij zich inspande bij elke stap die zij nam door de drukke straten van de binnenstad, herinnerde zij zich de les die door haar ouders er bij haar was ingesleten. Zij zou altijd trots zijn, onder welke omstandigheden dan ook, en zou nooit anderen een glimp geven van wat er werkelijk in haar omging.


En dus verdrong Sara haar tranen van wanhoop en probeerde niet te letten op de veroordelende blik van de voorbijgangers terwijl zij al lopend haar jonge zoon van haar borst liet drinken. Nadat zij een uur lang doelloos rond had gezworven, kon zij niet langer de pijn in haar benen negeren. Met de tranen in haar ogen ging zij zitten op het trapje van een klein kerkje en ging even rusten. Plotseling schrok zij op van een stem. Een zachte vrouwenstem die fluisterde:

“Lieve Sara, kom tot mij.”

Vreemd genoeg voelde het alsof Sara de stem herinnerde uit een ver verleden.

“Waar bent u?” vroeg zij.

“Hier binnen, mijn dochter,” moedigde de stem haar aan, en tegelijkertijd werd de kerkdeur achter Sara opengegooid door een windvlaag.


Sculpture by Couleur


Samuel Barber Agnus Dei


Sara draaide zich om en haar mond viel open van verbazing. Zij aarzelde even. Toen voelde zij hoe zij naar binnen werd getrokken. Langzaam maar zeker liep zij over het rechter gangpad tot zij aankwam bij een nis waarin een beeld van Jezus boven haar uit torende. Plotseling kwam een hand schijnbaar uit het niets en gleed in die van haar. Zij schrok er niet van. In plaats daarvan deed het haar omdraaien zodat zij oog in oog kwam met de verschijning van een beeldschone jonge vrouw met een prachtige, donkerbruine huid en in gewaden zoals die honderden jaren geleden werden gedragen. De warmte van haar hand bracht iets in haar in beroering zoals zij nog nooit had gevoeld.


Wie bent u?” vroeg zij zonder enige aarzeling.

“Mijn naam is Zuster Sara, maar ik sta ook bekend als de Zwarte Madonna,” antwoordde de vrouw, warm glimlachend. Ik ben hier om je te herinneren aan wie je werkelijk bent.”

Toen zij dit hoorde, trok Sara haar wenkbrauwen omhoog en luisterde aandachtig.

“Jij bent liefde, en liefde is de kracht van creatie. Onthoud dit wanneer je je hulpeloos en angstig voelt. Weet dat je de kracht bezit om alles te creëren waarnaar jouw ziel verlangt.”

Terwijl Sara luisterde, voelde zij opnieuw dezelfde beroering, alleen deze keer was het intenser. Het groeide en verspreide zich door haar hele lijf. Tranen verschenen in haar ogen, nu zij begreep wat Zuster Sara bedoelde.

“Je voelt het, of niet?” vroeg Zuster Sara.

“Ja, inderdaad,” antwoordde Sara glimlachend.

“Het is jouw eigen kracht die je voelt. Een vuur diep van binnen dat ik ontstak.”


Sara knikte. Het voelde alsof zij werd herinnerd aan kennis die lang geleden aan haar was geschonken en waar zij nu pas bewust van werd.

“Dank u, Zuster Sara,” zuchtte zij.

“Wees sterk, zuster,” antwoordde Zuster Sara.

Toen boog zij naar voren, hield Sara haar gezicht teder in haar handen en kuste haar liefdevol op haar voorhoofd. Sara voelde liefde naar binnen stromen en huilde onbeschaamd met een stralende glimlach op haar gezicht. Toen, zonder waarschuwing, veranderde Zuster Sara in een grote zwarte panter en glipte er in het donker vandoor.


2Pac Dear Mama


Brothers by Gabriel Ebro


Met zijn arm nog steeds om zijn broertje zijn schouders, nam Joshua zijn beurt om zijn laatste en van tranen doordrongen woorden tot zijn moeder te richten die in het pas gegraven graf voor hen lag. Alle ogen werden op hem gericht. Trotse, respectvolle ogen van hun buren. Zij hadden Joshua zijn moeder gekend toen zij met haar baby in het township aan was gekomen, op zoek naar een plek om te overnachten. Zijn hadden haar opgenomen in hun gezin en hadden in bewondering toegekeken hoe zijn een nieuw leven voor haar en haar twee jongens, Joshua en Daniel, had opgebouwd.

“Lieve mama, Ik weet dat het niet makkelijk was voor jou om Daniel en mij in je eentje groot te brengen. En ik maakte het vaak moeilijk voor je. Daar heb ik echt spijt van. Waar je nu bent, is het beter, dat weet ik zeker. Op een dag zullen we herenigd worden. Weet tot die tijd, alsjeblieft, dat ik van je hou en dat ik mijn best zal doen om je trots te maken.”


Die avond zat Joshua op het heuveltje net buiten het township en keek toe hoe de ondergaande zon de hemel knaloranje kleurde. Hij had tijd nodig om de gebeurtenissen van de afgelopen dagen te overdenken. De politie had het township overvallen, op zoek naar een drugs dealer. Uit angst voor het leven van haar zoons, had Sara naar huis gerend. Zij werd in het kruisvuur geraakt, en binnen enkele seconden bloedde zij op straat dood. Eerst was Joshua woedend geweest, nu rouwde hij. Hij keek naar de horizon en vroeg zich af hoe hij de eindjes aan elkaar zou knopen nu dat hij alleen zijn eigen inkomsten had. Heel even wenste hij dat hij nooit was geboren.


Smile by Jessica


Die nacht kwam Sara bij haar zoon in zijn dromen.

“Joshua, mijn eerstgeborene, maak je geen zorgen.”

Joshua keek naar zijn moeder met een warm gevoel in zijn hart.

“Je bent veel krachtiger dan je denkt,” ging Sara door met een liefdevolle glimlach op haar gezicht. Ook ik heb zware tijden meegemaakt toen ik jouw leeftijd was. Net toen ik dacht dat ik het niet zou redden, werd ik herinnerd aan de enorme kracht die zich binnenin bevindt. Jij hebt ook zulke kracht en het is aan jou om je eigen leven ermee te creëren.”

“Ja, mama, ik voel het,” antwoordde Joshua terwijl hij zijn hand op zijn hart legde.

“Ik hou van je en ik ben trots op je, mijn zoon,” sprak Sara en reikte haar hand naar hem.

Joshua reageerde door zijn hand op te houden. Toen plaatste zijn moeder een sinaasappel in zijn hand.

“Geluk en welvaart zijn er voor jou, Joshua. Het is aan jou of je ze aanneemt.”

Joshua lachte een stralende lach en toen verdween zijn moeder.


Ik garandeer dat het zaadje dat je in liefde plant, ongeacht hoe klein, zal groeien tot een machtige boom om onder te schuilen. Wij willen allemaal een toekomst voor onszelf en nu moeten we er goed voor zorgen dat we een toekomst creëren, koesteren en verzekeren voor onze kinderen. Afeni Shakur, hedendaagse Zwarte Madonna en de moeder van rapper Tupac Amaru Shakur


Vele jaren later had Joshua samen met zijn broer Daniel een fietskoeriersdienst. Op een vroege ochtend terwijl hij langs een zandpad reed aan de rand van het township, viel hem vanuit zijn ooghoek op dat er iets in een flits bewoog tussen het uitgedroogde kreupelhout onder de acaciabomen. Even overwoog hij om te stoppen en op onderzoek uit te gaan, maar hij wou graag de levering uitvoeren. Daarom fietste hij door tot er plotseling een zwarte panter voor hem verscheen en hem abrupt deed stoppen. Hij kwam oog in oog met de panter te staan en werd doordrongen van een gevoel van herkenning.

“Mama, zuchtte hij met een liefdevolle stem.

De panter sprak niet, maar knipperde bij wijze van antwoord met haar amber gekleurde ogen. Toen, zo snel als zij was verschenen, verdween zij zomaar. Joshua glimlachte en stapte op zijn fiets. Terwijl hij weg fietste, kon hij wel zweren dat hij een warm zomerbriesje hoorde fluisteren:

“Hou vol, wees sterk ...”


2Pac Everyday Struggle (Hold On Be Strong)


Symboliek:

Zwarte panter: kracht van de maan, het vrouwelijke, innerlijke kracht, helen van oude wonden, hergeboorte, wederopstanding, Jezus, de Zwarte Madonna

Sarah: prinses

Sinasappel: welvaart, geluk, voorspoed


Afbeeldingen:

‘Black Panther’ van Ian Lindsay op Pixabay.com

‘Sculpture’ van Couleur op Pixabay.com

‘Brothers’ van Gabriel Ebro op Pixabay.com

‘Smile’ van Jessica on Pixabay.com


Wil je ook op de hoogte blijven? Abonneer je op de Tekstschrijver nodig Blog!

Wil je meer weten over mijn diensten? Kijk dan verder op mijn tekstschrijver website of op mijn andere twee websites:


Wim Beunderman Concepting Branding Storytelling

For Love Only Publishing
Gearchiveerd in de categorieën: levensbeschouwing, transformatie, persoonlijke groei, zelfinzicht, inspiratie, bewustzijn, liefde, kracht, verhalen, storytelling

Voorzien van de labels: tekstschrijver, dromen, hart, ziel, liefde, moed, kracht

Deel deze blog

Geef je reactie op deze blog

Reacties

  • Ellyssa

    Geplaatst op dinsdag 18 december 2018 om 20:54 uur

    Mooie wending in het verhaal Wim door van zuid afrika het toneel te maken  • Wim

    Geplaatst op woensdag 19 december 2018 om 11:17 uur

    Dank je wel, Ellyssa, voor je compliment. Zuid-Afrika schoot mij ineens te binnen als toneel. En het voelt goedAbonneer op mijn blog
Categorieën